LifeSpider och Self-leadership coach

Jag är din NO-Bullshit Coach!

Vill du nå total frihet från dina begränsningar och hitta alternativa vägar för att nå dit?

Jag ser till att du inte tror på dina dåliga ursäkter och gnäll på att det inte går. Jag känner när du inte tror på dig själv eller är rädd för att se din egen storhet.

Ta fram det som är annorlunda hos dig och hitta din styrka och trygghet i det!

Våga stå utanför boxen och stå rakryggad för den du är!

Vik dig aldrig för andra och andras värderingar!

Din Livsspindel

VAD SOM SKULLE HÄNDA OM..

  •  det inte fanns något som bromsade dig?
  • du visste exakt vad du skulle göra?
  •  du kände till dina personliga drivkrafter?

Utan Livsspindeln™ skulle jag själv aldrig ha nått så många av mina drömmar och gjort saker jag inte ens har haft förmågan att önska. Livsspindeln har skapat klarhet om vart jag är på väg och en personlig kraft som gör att jag ständigt förverkligar mina delprojekt vilka tar mig i riktning mot mina livsprojekt.

Self-Leadership Coaching

  • Arbetar både med personliga och yrkesrelaterade mål.
  • Upprättar handlingsplaner på dina villkor och förutsättningar så att dessa nås.
  • Förser dig med verktyg, support och strukturer för att åstadkomma mer.

Det ligger i vår natur att vilja ha mer av det vi redan har, bli mer av det vi redan är. Vi funderar och kämpar hela tiden för vad vi ska göra för att nå dit.