• När du har din Livsspindel™ har du din absolut UNIKA identitet.
  • När du utgår från din essens slutar livet vara en kamp och det blir en mening med allt du gör.
  • När du känner din essens så attraherar du in det du behöver och vill ha.
  • Dina drivkrafter lyfter upp dig till en ny dimension.
  • Du tillåter dig att vara allt du är. Du förnekar inte någon del av dig själv.
  • När du vet dina intentioner lever du ett liv med större passion.
  • Dina livsprojekt blir din framtidsmagnet.

Att ta fram din Livsspindel™ är ingen gissningslek. 

Det finns aldrig några tveksamheter i en Livsspindel™. När du hittar en pusselbit i din Livsspindel™ landar den inte bara i din hjärna som något bra utan hela ditt fysiska system stödjer dig med ett rungande ’Ja’.

När du har din Livsspindel™ slipper du att fundera över vad du egentligen vill. Din Livsspindel har sin egen vilja som är detsamma som den universella viljan.

Din uppgift kommer att handla om hur du förverkligar och manifesterar dina livsprojekt.

Det kan vara känslomässigt påfrestande att hitta sin egen sanning. Det krävs mod för att våga se hur unik du faktiskt är.

Anledningen till att det är lite skrämmande beror på att när du hittar din storhet finns det ingen återvändo.